Vanaf 26 september t/m 29 oktober 2023 kunnen aanvragen worden ingediend voor bijdragen voor het budgetjaar 2024. De beoordeling van de ingediende aanvragen vindt plaats in december en de aanvragers krijgen in januari 2024 bericht. Enkel aanvragen worden in behandeling genomen die via het te downloaden formulier op deze pagina zijn ingevuld en die uiterlijk 29 oktober 2024 digitaal worden gestuurd naar stichtingpaulien@gmail. 

 

Introductie Stichting Paulien 

 

 

De Stichting Paulien is opgericht op 5 september 2012. Op die dag is de oprichtingsakte gepasseerd bij Notariskantoor Hecke, Houben, Schijns te Heythuysen en zijn de statuten vastgelegd. Tevens is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij Beschikking van 24 oktober 2012 is de Stichting door de Belastingdienst erkend als een ANBI-Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

De Stichting is genoemd naar Paulien Wagemans. De getalenteerde Paulien overleed op 19 juni 2012 op 33 jarige leeftijd. Ze studeerde met lof af in de Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze werkte tot haar overlijden met veel plezier en overgave bij Bureau Buiten in Utrecht. Ze hield zich daar vooral bezig met voorbereiding van internationale projecten.

 

Naast werk, was muziek haar grote passie. Vol overgave speelde ze klarinet, thuis, in ensembles en in grote(re) orkesten. Ze was een graag gezien lid bij achtereenvolgens Harmonie L’Union in Heythuysen, bij het Nijmeegs Studenten Symfonieorkest, bij Harmonie Nautique in Geneve, bij Harmonie Koningin Wilhelmina in Wamel en incidenteel bij tal van andere orkesten.

 

Paulien had een bijzondere belangstelling voor alles wat kwetsbaar was. Dat betrof zowel mensen in een kwetsbare positie, zowel in haar eigen omgeving als in ontwikkelingslanden, als natuur en landschap, maar ook sociale en culturele waarden. Daarmee is ook de basisfilosofie van de Stichting Paulien gegeven: “Het kwetsbare als bron van inspiratie”. In de doelen van de Stichting wordt dit tot uitdrukking gebracht.