Projecten 2020

Tijdens de derde beoordelingsronde voor projecten van 2020 heeft het Bestuur de volgende besluiten genomen:

Aan de ASAP Foundation wordt een schenking gedaan van 900 euro voor toiletvoorzieningen op een basisschool in het dorp SIPIGUI (provincie Kenedougou in Burkina Faso)

De Stichting Un Abrazo para Los Amogos ontvangt een schenking van 1000 euro voor realisering van een keuken voor een kleuterschool in een achterstandswijk in Azul, gelegen in de provincie Buenos Aires, Argentinie.

De Stichting Babungo ontvangt eveneens een schenking van 1000 euro voor reguliere medicijnen en testmateriaal, bestemd voor een hospitaal in Babungo, Kameroen. Medicijnen voor malaria en HIV blijken tevens het besmettingsrisico voor Corona te verminderen.

De Stichting Bright Future for Children ontvangt een schenking van 665 euro voor aanschaf van bouwmaterialen voor twee klassen op een lagere school in Abéné (Senegal). De bouw gebeurt door vrijwilligers.

De Stichting Huis van Marabout-Gambia ontvangt een schenking van 500 euro voor het vervangen van een dak op een medische post in Naneto Seyoni, Gambia.

Verder ontvangt de Stichting Wheels4Africa 500 euro voor een ambulance voor een kliniek in Tubokolon, Gambia.

De Stichting Hetty Denen voor Zambia ontvangt eveneens een schenking van 500 euro voor de uitbreiding van een school in Shimabala, Kafue district, Zambia.  

De Stichting Stichting Nav-Jeevan ontvangt een schenking van 1000 euro voor de inrichting van een school en hostel voor straatkinderen in de stad Nagpur, India.

Het Bestuur besloot verder een schenking te doen van 500 euro aan de Stichting Knowledge for Children voor de aankoop van boeken ten behoeve van een school in Masaka, Oeganda.

Tot slot werd besloten een schenking te doen van 500 euro aan de Cornerstone Foundation voor training van vrouwen op het terrein van micro-financiering in vijf districten in Ruanda.

Met dit totaal van 7065 euro in de derde ronde van 2020 en de eerdere schenkingen in de eerste en tweede ronde is het budget dat beschikbaar was voor 2020 geheel besteed. In oktober zal gelegenheid worden geboden om aanvragen in te dienen voor de eerste ronde van 2021.

**************************


Tijdens de tweede beoordelingsronde voor projecten van 2020 heeft het Bestuur de volgende besluiten genomen:

Aan de Stichting Kabira wordt een schenking gedaan van 1250 euro voor de aanschaf van schoolbanken, tafels en stoelen voor een school in Munami, Oeganda.

De Stichting Help Gambia Helpen ontvangt een schenking van 1000 euro voor sanitaire voorzieningen op een school in Old Jewang in Gambia.


De DEAL Foundation krijgt een schenking van 750 euro om in de omgeving van Kitwe in Zambia een Spaargroep voor vrouwen op te richten op basis van table-banking. Dat is een nieuwe vorm van kleinschalige financiering voor vrouwen die een eigen bedrijf willen opzetten.


De Stichting Mental Health Care Tanka Tanka ontvangt 750 euro voor realisering van een toiletvoorziening in het psychiatrisch ziekenhuis in Sallaghi, Gambia.

Een bedrag van 600 euro wordt geschonken aan de Casey Troy Foundation voor een materiaal voor een viskwekerij op een school voor gehandicapten in Bomona a Jedu in Kameroen. Doel is gehandicapten jongeren de mogelijkheid voor eigen inkomsten te geven.


De Stichting @ease heeft locaties in Heerlen en Maastricht en ontvangt een schenking van 600 euro met als doel jongeren met een psychiatrische aandoening tijdig in contact te brengen met hulpverlening en ondersteuning. De ervaring leert dat te laat hulp zoeken genezing moeilijker maakt.


Verder wordt 700 euro geschonken aan de Stichting Rhiza voor een training van onderwijzers op een school in de sloppenwijk Mfuleni in Kaapstad, Zuid-Afrika. Doel is leerkrachten te trainen in specifiek onderwijs voor kinderen met een achterstand.

***********************


Tijdens de eerste beoordelingsronde voor projecten van 2020 heeft het Bestuur de volgende besluiten genomen:


Het Bestuur van de Stichting Paulien heeft besloten 700 euro te schenken aan de Stichting RCHF. De gift is exclusief bedoeld voor schoolboeken voor scholen in Roemenie en Moldavie.

Verder werd 750 euro geschonken aan de Vereniging Smaragd voor het Kindertehuis Kasih Karunia in Pare op Oost Java, Indonesië.


De Stichting Shaki Tari Us ontvangt 750 euro voor een
zwemgelegenheid voor kinderen met een beperking op Bali.


Aan de Stichting Ultimate Hope Foundation wordt 500 euro geschonken voor toiletvoorzieningen voor meisjes op een school van de Abikom Youth Foundation in Emuhaya in het westen van Kenya.


De Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) ontvangt 500 euro voor noodhulp en studie van een Syrische vluchteling (uit Aleppo) die in Turkije verblijft en vanwege zijn geaardheid de nodige belemmeringen ondervindt.


Verder wordt 500 euro geschonken aan de Stichting Shoma.De gift is bedoeld voor een in 2020 nieuw te starten klas voor kansarme kinderen nabij Rubya in het Noordwesten van Tanzania.


Aan de Stichting Kinderen van Spituk wordt 500 euro geschonken voor boeken ten behoeve van een schooltje in Noord-West India. Hier wordt opvang en onderwijs aangeboden aan nomadenkinderen.


Een bedrag van 1200 euro wordt besteed voor ondersteuning van een familie


Ook werd besloten een schenking te doen van 750 euro aan de Stichting Afrisol. De gift is bedoeld voor onderhoud van de energievoorziening van het ouderencentrum Thogoto Home in Nairobi, Kenya,


Tot slot werd 1000 euro geschonken aan de Stichting Egoli voor materialen (breimachines) ten behoeve van de beroepsopleiding in Kisozi, Oeganda

*************************