Projecten 2015

Het Bestuur van de Stichting Paulien heeft de afgelopen maanden de volgende besluiten genomen.

- Het Bestuur van de Stichting Paulien besloot nog eens 644 euro te schenken aan de Stichting Solidariedade voor de aankoop van een tweede computer. De Stichting is werkzaam in de stad Alvorada, Brazilië. De computers zijn bedoeld voor computeronderwijs aan kinderen uit arme gezinnen .

- Het Bestuur besloot 800 euro te schenken aan de Stichting Eardrops. De gift is bedoeld om behandeling mogelijk te maken van slechthorendheid bij kinderen in Kenya. Slechthorendheid wodt daar thans vaak uitgelegd als teken van “achterlijkheid” waardoor de kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst beroofd.

- Het Bestuur besloot 700 euro te schenken aan de Stichting RCHF. De gift is bedoeld voor de productie van schoolmaterialen die speciaal zij afgestemd op de behoeften van kinderen in achterstandssituaties in Oost-Roemenië en Moldavië. In de zelfontwikkelde materialen worden op een speelse manier veel belangrijke basiselementen, die voor het basisonderwijs nodig zijn, verwerkt. Bijvoorbeeld: vormen-alfabet-cijfers-kleuren en leerkaarten onderverdeeld in 22 verschillende categorieën. Meer informatie over het project vindt u op www.timmetjemuis.nl 

- Het Bestuur besloot 700 euro te schenken aan de Stichting Let’s Care. De gift is bestemd voor een tehuis voor de opvang en begeleiding van mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes op de Filipijnen. Er is een programma opgezet met als doel dat zij weer een nieuwe toekomst kunnen opbouwen.   

- Het Bestuur besloot 700 euro te schenken aan de Kids Active Foundation. De gift is bestemd voor aanschaf van schoolmaterialen in Malshegu in Ghana. Het betreft een school voor kansarme kinderen in een regio met een hoog analfabetisme.

 - Het Bestuur besloot 550 euro te schenken die een student in Tanzania in staat stelt het derde studiejaar te volgen en daarmee zijn studie verpleegkundige af te ronden.

- Het Bestuur besloot 1000 euro te schenken aan de Stichting Kivcop te Oeganda. De gift maakt de aanschaf van transportmiddelen mogelijk. Transport is nodig om kinderen naar een gezondheidscentrum te vervoeren in Kampala, de hoofdstad van Oeganda voor controle op HIV-besmetting en de behandeling ervan HIV.  

- Het Bestuur besloot 1000 euro te schenken aan de Stichting Izere. De gift is bedoeld voor aanleg van een waterinstallatie voor een plattelandscoöperatie in Burundi. De coöperatie heeft als doel door gezamenlijke inkoop en gezamenlijk gebruik van productiemiddelen winstgevende landbouw te bedrijven. De waterinstallatie helpt daarbij in een gebied dat erg te lijden heeft van erosie.

- Het Bestuur van de Stichting Paulien heeft in mei besloten de volgende schenkingen te doen:

- 800 euro aan de Stichting ASK Ghana voor de opvang van straatkinderen in Accra, de hoofdstad van Ghana.

Dit project, Special Attention Project (SAP), in Accra (Ghana) behartigt de belangen van kinderen met  leerproblemen. Leerproblemen worden in Ghana vaak geinterpreteerd als ‘luiheid’ of als spirituele problemen, en kinderen met leerproblemen hebben een hoog risico van schooluitval als de juiste hulp niet wordt geboden. Veel voortijdige schoolverlaters komen op  de straat terecht, en SAP biedt onder meer onderwijs aan deze groep. De leeftijd van de kinderen varieert van negen tot veertien jaar, en er nemen zowel jongens als meisjes deel.

Een bijkomend probleem is dat Ghanese leraren niet opgeleid worden om leerproblemen als
zodanig te herkennen en kinderen de juiste leerhulp te geven. SAP kan dus moeilijk aan getrainde medewerkers komen en is daarom gedwongen intern training te bieden.  Momenteel bestaat het onderwijsteam uit drie docenten en twee leerling-docenten. De training wordt deels door het eigen team verzorgd (met hulp van externe informatiebronnen) en deels door een externe trainer.

- 788 euro aan de Stichting Tan Kids voor de begeleiding van kinderen met psychosociale problemen in Dar es Salaam, Tanzania.

Deze gift was bestemd voor de trainingskosten en creatieve materialen van de

basistraining kindercoaching voor de leerkrachten van de school. Deze 3-daagse training heeft plaatsgevonden in juni 2015 te Morogoro,

Er hebben 12 leerkrachten van de Agape primary school deelgenomen aan de training, en enkele staf- en directieleden. Het was een zeer gemotiveerd gezelschap van zowel mannen als vrouwen. De training werd erg goed gefaciliteerd vanuit de organisatie. Wij hebben dit niet eerder zo ervaren in Tanzania en het leverde een goede kwaliteit van trainen op.


- 1289 euro aan de Stichting Solidariedade voor de aanschaf van computers t.b.v. het Centro Franciscano in de stad Alvorada, Brazilië. De computers zijn bedoeld voor computeronderwijs aan kinderen uit arme gezinnen.

- 458 euro voor de opzet van een bibliotheek in de Akalaschool in Ratmate, Nepal.

Begin 2015 besloot Stichting Paulien een schenking te doen van 458.66 euro aan de Stichting
Studenten – en Musahar Project ten gunste van de Shree Akalaschool in Ratmate in Nepal. De gift was exclusief bedoeld voor de bibliotheek bestaande uit boeken, educatief presentatiemateriaal, sport- en spelmateriaal en muziekinstrumenten, zoals in aanvraag werd aangegeven.Op 25 april veranderde de situatie in Nepal compleet door 2 opeenvolgende aardbevingen. Na enige tijd vernam de stichting studenten- en Musahar project van de Nepalese organisatie waarmee zij al 15 jaar samenwerken bij
de bouw van de scholen (VEN, Village Environment Nepal) dat 6 van de 7 scholen die de afgelopen jaren zijn gebouwd waren verwoest, ook de school in Ratmate. Het complete dorp inclusief de school werd vernield. Direct na de aardbevingen is daarom gestart met een geldinzamelingsactie  die nog steeds loopt. Het geld van de stichting Paulien is daarom nu herbestemd voor het bouwen van een noodschool.

++++++

Het Bestuur van de Stichting Paulien heeft eind maart besloten de volgende schenkingen te doen:

- 466 euro voor het opzetten van een schoenmakerij en naaiatelier in een revalidatiecentrum in het noorden van Ghana.  
- 750 euro voor keukenuitrusting van een project in Mumbai, India.
- 786 euro voor een schooltuinen tuinenproject in Bolivia.
- 810 euro voor een houten speeltoestel op Dagcamping de Houtsberg nabij Leveroy.
-458 euro voor aanschaf van boeken, spelmateriaal en muziekinstrumenten voor een school in Nepal.

++++++

- 1000 euro voor project oud-lepra patiënten in India

Het Bestuur van de Stichting Paulien besloot in januari 2015 1000 euro te schenken voor een project voor oud-lepra patiënten in India. Het geld wordt gebruikt voor hulpmiddelen die patiënten na een operatie helpen weer spierkracht te ontwikkelen. Lepra-patiënten verkeren in een maatschappelijk lastige positie. 

Ook besloot het Bestuur 750 euro te schenken te behoeve van opvang van een weeskind gedurende twee jaar in Tanzania.