Over de stichting Paulien

De Stichting Paulien is opgericht op 5 september 2012. Op die dag is de oprichtingsakte gepasseerd bij Notariskantoor Hecke, Houben, Schijns te Heythuysen en zijn de statuten vastgelegd. Tevens is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij Beschikking van 24 oktober 2012 is de Stichting door de Belastingdienst erkend als een ANBI-Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De Stichting is genoemd naar Paulien Wagemans. De getalenteerde Paulien overleed op 19 juni 2012 op 33 jarige leeftijd. Ze studeerde met lof af in de Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze werkte tot haar overlijden met veel plezier en overgave bij Bureau Buiten in Utrecht. Ze hield zich daar vooral bezig met voorbereiding van internationale projecten.  

Naast werk, was muziek haar grote passie. Vol overgave speelde ze klarinet, thuis, in ensembles en in grote(re) orkesten. Ze was een graag gezien lid bij achtereenvolgens Harmonie L’Union in Heythuysen, bij het Nijmeegs Studenten Symfonieorkest, bij Harmonie Nautique in Geneve, bij Harmonie Koningin Wilhelmina in Wamel en incidenteel bij tal van andere orkesten.

Paulien had een bijzondere belangstelling voor alles wat kwetsbaar was. Dat betrof zowel mensen in een kwetsbare positie, zowel in haar eigen omgeving als in ontwikkelingslanden, als natuur en landschap, maar ook sociale en culturele waarden. Daarmee is ook de basisfilosofie van de Stichting Paulien gegeven: “Het kwetsbare als bron van inspiratie”. In de doelen van de Stichting wordt dit tot uitdrukking gebracht.   

Doel van de Stichting Paulien

De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel om:

  • Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.
  • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.
  • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein.

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit zeven personen, allen familieleden of vriendinnen van Paulien.

De samenstelling per 1 januari 2021 is als volgt:

Joep Kierkels, Voorzitter

Thieu Wagemans, Secretaris

Frank Wagemans, Penningmeester

Linda Havermans, Bestuurslid

Evelyne Janssen - van Dam, Bestuurslid

Bianca Krabbenborg, Bestuurslid

Chantal Peeters - Leveau, Bestuurslid

De bestuursleden van de Stichtig Paulien doen hun werk geheel op vrijwillige basis. Ze ontvangen geen vergoeding.

Jaarverslagen

De Jaarverslagen van de Stichting bevatten tevens de financiele gegevens zoals Balans en Overzicht van Inkomsten en Uitgaven.