Over de stichting Paulien

 

Doel van de Stichting Paulien

 

De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel om:

  • Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.
  • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.
  • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein.

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit zeven personen, allen familieleden of vriendinnen van Paulien.

De samenstelling per 1 januari 2021 is als volgt:

Joep Kierkels, Voorzitter

Thieu Wagemans, Secretaris

Frank Wagemans, Penningmeester

Linda Havermans, Bestuurslid

Evelyne Janssen - van Dam, Bestuurslid

Bianca Krabbenborg, Bestuurslid

Chantal Peeters - Leveau, Bestuurslid

De bestuursleden van de Stichtig Paulien doen hun werk geheel op vrijwillige basis. Ze ontvangen geen vergoeding.