De eerste aanmeldingsronde voor donaties in budgetjaar 2024 heeft veel aanvragen opgeleverd en de selectie van gehonoreerde aanvragen heeft ertoe geleid dat het budget voor 2024 voor een heel groot deel reeds is besteed. Het bestuur heeft daarom besloten geen nieuwe aanvraagtermijn voor het budgetjaar 2024 open te stellen. Eind september c.q. begin oktober 2024 zal de indieningstermijn voor het budgetjaar 2025 worden geopend.