Aanvragen bijdrage

De eerste ronde aanvragen voor schenkingen heeft zoveel toewijzingen opgeleverd dat het beschikbare budget voor het jaar 2023 vrijwel geheel is besteed. Het Bestuur heeft daarom besloten geen nieuwe aanvraagronde te openen. De eerstvolgende mogelijkheid voor het indienen van projecten zal dus in het najaar starten (eind september/begin oktober) ten behoeve van het budgetjaar 2024.

******************************