Vanaf 26 september t/m 29 oktober 2023 kunnen aanvragen worden ingediend voor bijdragen voor het budgetjaar 2024. De beoordeling van de ingediende aanvragen vindt plaats in december en de aanvragers krijgen in januari 2024 bericht. Enkel aanvragen worden in behandeling genomen die via het te downloaden formulier op deze pagina zijn ingevuld en die uiterlijk 29 oktober 2024 digitaal worden gestuurd naar stichtingpaulien@gmail.