Over stichting Paulien

De Stichting Paulien is opgericht op 5 september 2012 door de passering en inschrijving van de statuten bij Notariskantoor Hecke, Houben, Schijns te Heythuysen. Tevens is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij Beschikking van 24 oktober 2012 is de Stichting door de Belastingdienst erkend als een ANBI-Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De Stichting is genoemd naar Paulien Wagemans. De getalenteerde Paulien overleed op 19 juni 2012 op 33 jarige leeftijd. Ze studeerde met lof af in de Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze werkte tot haar overlijden met veel plezier en overgave bij Bureau Buiten in Utrecht waar ze zich vooral bezighield met voorbereiding van internationale projecten.  

Naast werk, was muziek haar grootste passie. Vol overgave speelde ze de klarinet, thuis, in ensembles en in grote(re) orkesten. Ze was een graag gezien lid achtereenvolgens bij Harmonie L’Union in Heythuysen, bij het Nijmeegs Studenten Symfonieorkest, bij Harmonie Nautique in Geneve, bij Harmonie Koningin Wilhelmina in Wamel en incidenteel bij tal van andere orkesten.

Paulien had een bijzondere belangstelling voor alles wat kwetsbaar was. Daarmee is ook de basisfilosofie van de Stichting Paulien gegeven:

“HET KWETSBARE ALS BRON VAN INSPIRATIE” 

In de doelen van de Stichting wordt dit tot uitdrukking gebracht.   

Doel van de Stichting Paulien

De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel:

  • Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.
  • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.
  • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein. 

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Paulien is als volgt samengesteld:

dhr. J. Kierkels. Voorzitter

dhr. M.Wagemans,Secretaris

dhr. F.Wagemans, Penningmeester


mevr. L. Havermans-van Beek, bestuurslid

mevr. B. Krabbenborg, bestuurslid


mevr. E. Janssen-van Dam, bestuurslid


mevr. C. Peeters-Leveau, bestuurslid