Aanvragen bijdrage

De aanvraagperiode voor de tweede ronde van 2019 is op 15 maart geeindigd. Dat betekent dat thans geen aanvragen meer kunnen worden ingediend. De eerste ronde voor het jaar 2020 zal naar verwachting komend najaar worden geopend.