Aanvragen bijdrage

Op dit moment is het niet mogelijk nieuwe aanvragen in te dienen. Eerst zullen de voor het jaar 2021 reeds ingediende aanvragen worden beoordeeld. Dit gebeurt in januari 2021. Wanneer er voldoende budget overblijft zal een tweede indieningstermijn voor 2021 worden geopend. Dat zal eind februari c.q. begin maart 2021 zijn. U zult dan ook weer een Aanvraagformulier kunnen downloaden van deze pagina.