Aanvragen bijdrage

Op 22 september jl. is de indieningstermijn voor aanvragen voor de eerste ronde van 2022 geopend.

Tot uiterlijk 25 oktober as. kunnen aanvragen voor een schenking worden ingediend. Dat dient uitsluitend te gebeuren door invulling van het aanvraagformulier dat u van deze site kunt downloaden en dat vervolgens wordt verzonden naar stichtingpaulien@gmail.com. Andere ontvangen verzoeken worden niet in behandeling genomen.