Aanvragen bijdrage

Op 25 oktober 2021 is de indieningstermijn voor aanvragen voor de eerste ronde van 2022 gesloten.

De ingediende aanvragen worden door het Bestuur beoordeeld en aanvragers worden in januari 2022 geïnformeerd over de genomen besluiten.