Op 25 oktober 2021 is de indieningstermijn voor aanvragen voor de eerste ronde van 2022 gesloten.

De ingediende aanvragen worden door het Bestuur beoordeeld en aanvragers worden in januari 2022 geïnformeerd over de genomen besluiten.

******************************


Over Stichting Paulien

De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel om: Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.

Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.

Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein

De Stichting Paulien is bereikbaar via

stichtingpaulien@gmail.com

Tel: 0475 493570 of 0648131102

NL54RABO 0171773764 t.n.v. Stichting Paulien

RSIN: 8519.45.077