Aanvragen bijdrage

De aanvraagperiode voor de tweede ronde van 2019 is op 15 maart geeindigd. Dat betekent dat thans geen aanvragen meer kunnen worden ingediend. De eerste ronde voor het jaar 2020 zal naar verwachting komend najaar worden geopend.

Over Stichting Paulien

De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel om: Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

  • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.
  • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein