Bestuursmededeling

Gelet op het grote aantal aanvragen per 1 april jl. heeft het Bestuur de indieningstermijn voor het jaar 2018 gesloten. Pas vanaf 1 oktober 2018 kunnen nieuwe aanvragen voor het jaar 2019 worden ingediend. Eerder ingediende aanvragen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. We hopen en vertrouwen op uw begrip. 


De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel om:

  • Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.
  • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.
  • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein