Aanvragen

Op 1 november jl. is de indieningstermijn voor aanvragen voor (de eerste ronde van) het jaar 2019 gesloten. Besluitvorming over de ingediende aanvragen vindt plaats in januari 2019. Afhankelijk van beschikbare middelen en de besluitvorming in januari as. zal worden bezien of en wanneer de mogelijkheid voor aanvragen voor een tweede ronde wordt opengesteld. Aanvragen die thans worden ingediend kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.


De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel om: Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

  • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.
  • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein