stichtingpaulien.nl

 Onze financiële middelen voor 2016 zijn inmiddels verbruikt. Voor 2016 kunnen dus geen aanvragen meer worden ingediend.

Aanvragen voor schenkingen van de Stichting Paulien worden per periode behandeld. De eerstvolgende sluitingsdatum voor aanvragen is 1 maart 2017.

Doel van de Stichting Paulien  

De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor alles wat Paulien van waarde vond. Paulien had altijd een open oog en oor voor wat kwetsbaar was. In overeenstemming daarmee stelt de Stichting zich tot doel om:

  • Mensen te helpen die in knelsituaties terechtkomen en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.
  • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap.
  • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein